FMF Promo

Cursuri de instruire a antrenorilor

Federaţia Moldovenească de Fotbal şi Şcoala federală de antrenori anunţă înscrierea candidaţilor la cursurile de instruire a antrenorilor pentru obţinerea licenţelor PRO UEFA. A UEFA, A Goalkeeper UEFA, B UEFA și C FMF.

Informaţia privind lista de documente, modelul cererii şi altele o puteţi găsi aici